เราทำได้แล้ว! ในอาสาสมัครวิจัยเพื่อ ปรับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

นวัตกรรมแคปซูล APCO ทำได้ ในการทดสอบกับอาสาสมัครเพื่อพิสูจน์ผลในการปรับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง พบว่า อาสาสมัครมีสุขภาพที่ดีขึ้น รู้สึกสดชื่น READ MORE