ผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมได้จริง ?

สถิติจากสถาบันมะเร็งบอกว่าผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 28.6 คนต่อประชากร 1 แสนคน และอีกมุมหนึ่งของมะเร็งเต้านมที่ถูกพูดถึงน้อย

READ MORE

จากปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5 ที่คลุ้งไปทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในตอนนี้ สำหรับใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ควรระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ

READ MORE

คนที่เป็นภูมิแพ้ เมื่อเผชิญมลภาวะฝุ่น PM 2.5 เสี่ยงเป็นโรค
ค่า PM2.5 สูง เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้?

ฝุ่น PM2.5 ฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้จากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งฝุ่นนี้เป็นสิ่งเร้าหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาภูมิแพ้

READ MORE

มะเร็ง เป็นโรคที่น่ากลัวกว่าหลายๆโรคในปัจจุบันนี้ แต่ข่าวดีคือ งานวิจัยเป็นร้อยๆทั้งในและต่างประเทศระบุชัดเจนว่า มะเร็ง เป็นโรคที่ป้องกันได้

READ MORE

วิธีออกกำลังกายลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง