เนื้อร้าย โรคทางพันธุกรรม ยากจะหลีกเลี่ยงแต่ป้องกันได้

มะเร็ง โรคร้ายที่มีสาเหตุเบื้องต้นจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และอาจเกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นผ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัว READ MORE

โรคร้ายอย่างมะเร็ง ที่มีความเสี่ยงกว่า50% ซึ่งเกิดจากพันธุกรรม การออกกำลังกายสม่ำเสมอและเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอนั้น เพียงพอหรือไม่ READ MORE

ภูมิคุ้มกันแข็งแรงจะป้องกันเนื้อร้ายทางพันธุกรรมได้จริง?
มะเร็งจากพันธุกรรมมีความเสี่ยงเกิดมากแค่ไหน

กว่า 10 ปี ที่มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย สาเหตุส่วนหนึ่งของมะเร็งเกิดจากความผิดปกติของยีน ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต READ MORE

มะเร็ง เนื้อร้ายที่สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดปกติของยีนซึ่งเป็นหน่วยทาง “พันธุกรรม” ที่กำหนดลักษณะต่างๆปกติแล้ว คนที่ได้รับการถ่ายทอดมามักจะมีโอกาสเป็นมะเร็งชนิดเดียวกับที่คนในครอบครัวสายตรงเป็นมา READ MORE

มะเร็งทางพันธุกรรมที่พบบ่อย
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมั้ย ซึ่งมะเร็งชนิดนี้เป็นอันดับหนึ่งที่เกิดกับผู้หญิงไทย วันนี้เราจะมาแชร์วิธีตรวจมะเร็งชนิดนี้กันค่ะ

READ MORE