พิชิตเนื้อร้ายจากพันธุกรรม ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

คณะนักวิจัย Operation BIM เริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับสารจากมังคุด เมื่อ 42 ปีที่แล้ว ทำการพัฒนาต่อเนื่องจนได้สูตรสารผสมที่สามารถแก้ไขอาการติดเชื้อเรื้อรัง เชื้อดื้อยา และ มะเร็ง แล้วนำเผยแพร่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคมาได้กว่า 10 ปีแล้ว  โดยใช้หลักการภูมิคุ้มกันบำบัด READ MORE

มะเร็งเต้านม มะเร็งอันดับหนึ่งที่เกิดกับผู้หญิงไทย
มาตรวจสอบตัวเองเพื่อ ป้องกัน และหา วิธีรักษา กันแต่เนิ่นๆกันค่ะ READ MORE

Check list 6 สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็น มะเร็งเต้านม หรือไม่