ข้อแนะนำ ลดเสี่ยง มะเร็งตับอ่อน

การป้องกันมะเร็งทุกชนิด รวมถึงมะเร็งตับอ่อน อาจยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจน แต่เราอาจลดความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง READ MORE

เนื่องจากนวัตกรรมแคปซูล APCO คิดค้นมาจากงานวิจัยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ในกระบวนการผลิตจึงมีขั้นตอนทดลองใช้กับอาสาสมัครมาก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ READ MORE

การถูกกระตุ้นของKiller T cell หลังใช้นวัตกรรมแคปซูล
ป้องกันแค่ไหน ถึงจะเลี่ยงเนื้อร้ายทางพันธุกรรมได้

การประเมินเกิดโรคมะเร็งยังคงเป็นเรื่องยาก ที่จะบอกได้ว่าแต่ละคนเสี่ยงแค่ไหน มีโอกาสเกิดแค่ไหน เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกัน ซึ่งมีทั้งจากปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ READ MORE

มะเร็งตับอ่อน อีกหนึ่งชนิดของมะเร็งทางพันธุกรรมที่พบบ่อย มีสาเหตุจากการเติบโตที่ผิดปกติและควบคุมไม่ได้ของเซลล์ในตับอ่อน ซึ่งเป็นต่อมขนาดใหญ่ของระบบย่อยอาหาร READ MORE

Check List 8 สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นมะเร็งตับอ่อนหรือไม่
APCO ช่วยชาวสวน จากวิกฤตราคามังคุด

จาก 10 กว่าปีที่แล้ว ที่ราคามังคุดตกต่ำ กว่าที่ชาวสวนมังคุดจะผ่านช่วงเวลาวิกฤติจากราคามังคุดในตอนนั้นได้ เกิดอะไรขึ้นบ้าง READ MORE