คำว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและสมดุล ไม่ได้หมายถึงภูมิคุ้มกันที่มากไปหรือน้อยไป คือต้องพอดี เพราะถ้ามีภูมิคุ้มกันมากไปก็จะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง, ข้อ-เข่าเสื่อม, ส่วนภูมิคุ้มกันน้อยไปก็จะเป็น มะเร็ง, ภูมิแพ้ ติดเชื้อโรคง่าย ร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นโรคจึงมาจากภูมิคุ้มกันที่สมดุลป้องกันเนื้อร้ายด้วยภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและสมดุล

สำหรับโรคมะเร็ง คือการมีภูมิคุ้มกันที่น้อยไป ภูมิคุ้มกันอ่อนแอไม่สามารถป้องกัน ต่อต้าน เชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม รวมทั้งสิ่งเร้าที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งจากภายนอก ที่เข้ามาได้จนทำให้เซลล์กลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์เนื้อร้ายหรือระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำลายเซลล์เนื้อร้ายที่กลายพันธุ์ได้ทันโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมอยู่แล้วจะมีผลกระทบจากการกระตุ้นของสิ่งภายนอกมากกว่าคนอื่น

สาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายน้อยไป

 • มีโรคประจำตัวต่างๆ ตรงนี้จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • เลือกกินอาหาร ปิ้ง ย่าง ไหม้ บ่อยๆ
 • มีความเครียดสูง
 • อยู่ในที่มีสารเคมีมาก หรือมีมลภาวะที่เป็นพิษ

การเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยตัวเอง

 • หาเวลาผ่อนคลายลดความเครียด
 • ไม่สูบบุหรี่, จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เลือกกินอาหารเน้นผัก ผลไม้ ธัญพืชมากขึ้น
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • ควบคุมน้ำหนัก และความดันโลหิต
 • หลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • นวัตกรรมแคปซูลAPCO

นวัตกรรมแคปซูลAPCO มีส่วนประกอบเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด ช่วยปรับให้ภูมิคุ้มกันสมดุล ช่วยกระตุ้นเพิ่มให้ภูมิคุ้มกันทำงานมากขึ้นพร้อมลดความเสี่ยงเนื้อร้ายก่อนเกิด เหมาะกับผู้มีความเสี่ยงเป็นเนื้อร้ายจากพันธุกรรมและถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอก