เนื่องจากนวัตกรรมแคปซูล APCO คิดค้นมาจากงานวิจัยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ในกระบวนการผลิตจึงมีขั้นตอนทดลองใช้กับอาสาสมัครมาก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

การถูกกระตุ้นของKiller T cell หลังใช้นวัตกรรมแคปซูล

คณะวิจัย ทำการแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ให้อาสาสมัครกินนวัตกรรมแคปซูล APCO จำนวน 4 แคปซูลต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 15 วัน เทียบกับอาสาสมัครกลุ่มที่สอง ที่กินแคปซูลแป้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 15 วัน เช่นกัน เมื่อครบกำหนดวัน นำผลเลือดมาตรวจพบว่า เม็ดเลือดขาว กลุ่ม Th1 เพิ่มขึ้น 2 เท่า Th17 เพิ่มขึ้น 5 เท่า การที่เม็ดเลือดขาว 2 กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า นวัตกรรมแคปซูล APCO สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเม็ดเลือดขาวได้ โดยเฉพาะกับ เม็ดเลือดขาว Killer T cell ให้จัดการกับเซลล์มะเร็งรวมทั้งสิ่งแปลกปลอมอื่นๆได้อย่างชัดเจน ด้วยประสิทธิภาพที่สูงมาก