การป้องกันมะเร็งทุกชนิด รวมถึงมะเร็งตับอ่อน อาจยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจน แต่เราอาจลดความเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง

ข้อแนะนำ ลดเสี่ยง มะเร็งตับอ่อน

เช่น เลิกบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมน้ำหนัก เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือหลีกเลี่ยงสารเคมีบางชนิดที่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับอ่อนได้

อย่างไรก็ตาม มะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่อาจเกิดจากพันธุกรรมได้เช่นกัน หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงจากการมีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้แล้ว ควรลองหาวิธีป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ซึ่งการใช้นวัตนวัตกรรมแคปซูล APCO ร่วมกับการดูแลสุขภาพที่ดีร่วมด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ค่ะ

รู้จักนวัตกรรมแคปซูล APCO มากขึ้นที่ >> http://www.healthybybim.com/?p=7102#more-7102