ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา มีประสบการณ์งานวิจัยระดับ Postdocteral fellow ที่มหาวิทยาลัย Connecticut และมหาวิทยาลัย Pennsylvania  อีกทั้งยังเป็นนักวิจัยรับเชิญจากสถาบันมะเร็งประเทศเยอรมันนี

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยผู้นำผลไม้ไทย สู่อุตสาหกรรม

งานวิจัยเรื่องมังคุดเริ่มในช่วงที่อาจารย์อยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวมังคุดออกมาขาย อาจารย์ ได้เห็นว่าเปลือกมังคุด เหลือเป็นขยะอยู่มากมายทั้งยังได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ทางแพทย์แผนไทย บอกว่า เปลือกมังคุดเป็นยา จึงเริ่มนำมังคุดมาศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง

งานวิจัยมังคุดจึงเริ่มต้นขึ้นโดยอาจารย์พิเชษฐ์ และคณะวิจัยได้ศึกษาเรื่องนี้มากว่า 42 ปี สารสกัดที่ค้นพบและถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คือ GM-1 สารแซนโทนส์ที่ดีที่สุดในมังคุด

งานนี้ นอกจากมีการดึงงานวิจัยจากตำรามาพัฒนาสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้จริงแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยสามารถนำสิ่งที่คิดค้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพกับคนส่วนใหญ่ได้อีกด้วย

ปัจจุบันนี้สารสกัดจากมังคุดถูกนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางหลายๆชนิดของ APCO ด้วยลักษณะอุตสาหกรรมที่ครบวงจรนี้ จึงมีส่วนช่วยราคามังคุดจากชาวสวนมาตลอดตั้งแต่ปี 2552