เป็นที่ทราบกันว่า มะเร็งสามารถเกิดกับใครก็ได้ และยังสรุปแน่ชัดไม่ได้ว่าอะไรคือสาเหตุจริงๆเพราะขั้นตอนการกลายพันธุ์ของเซลล์จนเป็นเนื้อร้ายเป็นเรื่องซับซ้อน

พ้นความเสี่ยงเป็นมะเร็ง ด้วย แคปซูลAPCO

สิ่งที่ทุกคนทำได้คือ ดูแลตัวเองให้ดีจากการใช้ชีวิตประจำวัน เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม หากมองที่ปัจจัยภายนอกของการเกิดมะเร็ง ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจปรับตัวให้เลี่ยงได้จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่อีกปัจจัยที่สำคัญ คือปัจจัยภายใน หรือ เป็นมะเร็งทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม ร่างกายของเราถูกสร้างมาให้ดูแลรักษาตัวเองได้ ด้วยเม็ดเลือดขาว

วันนี้เราจึงขอแชร์ให้ฟังว่า เม็ดเลือดขาวที่ธรรมชาติสร้างมาให้อยู่กับร่างกายเราแต่แรก มีผลช่วยลดการเกิดมะเร็งได้ยังไง

ธรรมชาติสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพ ซึ่งเม็ดเลือดขาวจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ ทำลายเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย, สร้างสารภูมิคุ้มกัน, ส่งสัญญาณกระตุ้นการทำงานเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย และเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่เก่งที่สุดมีหน้าที่ จำกัด ทำลาย เซลล์มะเร็งคือ Killer T cell หรือเซลล์ T พิฆาต การที่เซลล์นี้จะทำงานได้ดีนั้น จะต้องถูกกระตุ้นขึ้นมาเท่านั้น มีข้อมูลจากการวิจัยกว่า 42 ปี ของคณะวิจัย Operation BIM บอกว่า สารสกัดจากธรรมชาติที่รวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมสามารถกระตุ้น Killer T cell ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพได้

ในนวัตกรรมแคปซูลAPCO ประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ที่คิดค้นจากคณะวิจัยของ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา เป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นการทำงาน Killer T cell ให้ทำลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย เช่น เซลล์มะเร็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเนื้อร้ายทางพันธุกรรมได้ เหมาะกับ ผู้ที่มีญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็ง, ผู้ที่ได้รับความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง, ผู้ที่เริ่มมีอาการมะเร็งเบื้องต้น, ผู้ที่อยากป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็ง สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำและเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว การใช้แคปซูล APCO ร่วมด้วยจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

ยืนยันด้วยผลการวิจัย >> http://apco.co.th/research-operation-bim.html