รับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

PHONE

02-6464899

02-6609011

EMAIL

member.bim100@gmail.com

BIM HEALTH CENTER ทั่วประเทศ

1. เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

 

 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 สายด่วน 1154 / โทรศัพท์ 02-6464-800

 เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-18.00 น.


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะมะเร็ง

วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น.

2. ศูนย์การค้าเอสพลานาด

 

 99 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 โทรศัพท์ 02-6609-011

 เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะกระดูกและข้อ

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น.

3. ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

 

 61 ชั้น G ฝั่งโตคิว (หน้า sports world) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 โทรศัพท์ 02-0470-287

 เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 10.30-19.00 น.


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป และดูแลสุขภาพกระดูกและข้อ

วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 11.00-13.00 น.

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป และ ดูแลปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ หู คอ จมูก และมะเร็ง

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 11.00-13.00 น.

4. สำนักงานสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 20,22 ถนนโชติวิทยกุล5 ตลาดนัดอาเชียนเทรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-559-464-5

 โทรสาร 074-559-464

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป 
โดย ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-17.00 น.

5. สำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่

 

 61/5 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 โทรศัพท์ 053-358-276-7

 โทรสาร 053-358-277

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-12.00 น.